Szkolenia Doradztwo Audyty

  • Bezpieczeństwo działalności podmiotów
  • Identyfikacja ryzyk
  • Analizy i oceny 

Doradztwo | Szkolenia | Audyty

 COMPLIANCE BUSINESS ADMINISTRATION KRZYSZTOF KRAK

DORADZTWO

Zarządzanie antykorupcyjne
Przeciwdziałanie nadużyciom

SZKOLENIA

Szkolenia antykorupcyjne
Rozpoznawanie ryzyka nadużyć

AUDYTY

Audyty śledcze / OSINT
Audyty systemów antykorupcyjnych

BEZPIECZEŃSTWO FIRMY

Pakiet usług - doradztwo, szkolenia, audyty, zarządzanie ryzykiem

WHISTLEBLOWING

Systemy zgłaszania nieprawidłowości