Szkolenia Doradztwo Audyt

Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom

Doradztwo Szkolenia Audyty

 COMPLIANCE BUSINESS ADMINISTRATION KRZYSZTOF KRAK

DORADZTWO

Systemy zarzadzania antykorupcyjnego, przeciwdziałania nadużyciom.

SZKOLENIA

Szkolenie antykorupcyjne dla pracowników – najczęstsze ryzyka

AUDYTY

Audyty środków przeciwdziałania nadużyciom

OUTSOURCING

Pakiet usług - doradztwo, szkolenia, audyty, zarządzanie ryzykiem

WHISTLEBLOWING

Systemy zgłaszania nieprawidłowości – procedury, szkolenia, audyty

Sygnaliści

Jak się przygotować oraz jakie działania podjąć już dzisiaj?

Czy przygotowanie systemu zgłaszania nieprawidłowości to jedynie procedury?

Jakie elementy są istotne z punktu widzenia systemu identyfikacji nieprawidłowości w firmie w kontekście jej bezpieczeństwa?