Audyt, weryfikacja danych, OSINT

Audyty, weryfikacja danych, OSINT

AUDYTY
Audyty śledcze w zakresie nadużyć i korupcji w organizacji 

WERYFIKACJA INFORMACJI
  • Weryfikacja informacji dotyczących ryzyk lub podejrzeń korupcji
  • Sprawdzenie dostawców, kontrahentów i ryzyk związanych z podejmowaną działalnością
ANALIZA DANYCH
  • Analiza śledcza, wizualizacja danych 
  • Ocena wiarygodności podmiotów na podstawie pogłębionej analizy danych OSINT 

Przeprowadzanie audytów w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów