Audyt, weryfikacja danych, OSINT

Audyty, weryfikacja danych, OSINT

AUDYTY
  • Audyty śledcze w zakresie podejrzeń nadużyć i korupcji w organizacji 
WERYFIKACJA INFORMACJI
  • Weryfikacja informacji dotyczących ryzyk lub podejrzeń korupcji – due dilligence kontrahenta
  • Weryfikacja danych, sprawdzenie dostawców, kontrahentów i ryzyk związanych z podejmowaną działalnością
ANALIZA DANYCH
  • Analiza śledcza, wizualizacja danych w oparciu o narzędzia analityczne 
  • Ocena wiarygodności podmiotów na podstawie pogłębionej analizy danych OSINT 

Przeprowadzanie audytów w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów

Sprawdzenie skuteczności wprowadzonych środków antykorupcyjnych

Sprawdzenie procedur antykorupcyjnych pod kątem wymogów i zaleceń norm ISO 37001:2016, 19600:2014 i 37002:2021

Sprawdzenie procedur, regulacji wewnętrznych w odniesieniu do aktualnych przepisów antykorupcyjnych, przepisów dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Audyt przedcertyfikacyjny w zakresie normy ISO 37001:2016 – System zarządzania antykorupcyjnego