Doradztwo

Doradztwo w oparciu o wiedzę doświadczenie i dobre praktyki

SYSTEMY PRZECIWDZiAŁANIA KORUPCJI I NADUŻYCIOM
 • Bezpieczeństwo organizacji – wsparcie przy wdrażaniu rozwiązań przeciwdziałania nadużyciom i korupcji 
 • Opracowywanie wewnętrznych polityk, procedur
PROCEDURY NA WYPADEK KONTROLI
 • Przygotowywanie procedur na wypadek nagłej kontroli organów państwa
  WHISTLEBLOWING
  • Przygotowanie systemów dla sygnalistów, weryfikacji informacji oraz prowadzenia działań następczych

  Wiedza - doświadczenie - praktyka

  Doradztwo w zakresie tworzenia skutecznych środków i procedur antykorupcyjnych

  Pomoc i wsparcie przy tworzeniu i wdrażaniu Systemu zarządzania antykorupcyjnego wg normy ISO 37001:2016 – polityki, procedury, uprawnienia, podział kompetencji oraz elementy utrzymania i doskonalenia systemu 

  Wsparcie przy identyfikacji luk podczas okresowego przeglądu środków antykorupcyjnych i środków przeciwdziałania nadużyciom