Doradztwo

Doradztwo w oparciu o wiedzę doświadczenie i dobre praktyki

SYSTEMY PRZECIWDZiAŁANIA KORUPCJI I NADUŻYCIOM
  • Bezpieczeństwo organizacji – doradztwo i wsparcie przy wdrażaniu rozwiązań przeciwdziałania nadużyciom i korupcji 
  • Opracowywanie wewnętrznych polityk, procedur i dostosowywanie ich do wymogów prawnych i oczekiwań 
PROCEDURY NA WYPADEK KONTROLI
  • Przygotowywanie procedur na wypadek nagłej kontroli organów państwa, “wizyty” funkcjonariuszy organów ściągania 
DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ORGANIZACJI
  • Opracowywanie programów wdrożenia systemów antykorupcyjnych, programów szkoleń i działań edukacyjnych
  • Opracowanie założeń i zawartości programów e-learningowych dotyczących przeciwdziałania korupcji oraz ochrony sygnalistów
WHISTLEBLOWING
  • Przygotowanie systemów dla sygnalistów, weryfikacji informacji oraz prowadzenia działań następczych w związku ze zgłoszeniami

Systemy przeciwdziałania korupcji i nadużyciom

Doradztwo w zakresie tworzenia skutecznych środków i procedur antykorupcyjnych

Pomoc i wsparcie przy tworzeniu i wdrażaniu Systemu zarządzania antykorupcyjnego wg normy ISO 37001:2016 – polityki, procedury, uprawnienia, podział kompetencji oraz elementy utrzymania i doskonalenia systemu 

Wsparcie przy identyfikacji luk podczas okresowego przeglądu środków antykorupcyjnych i środków przeciwdziałania nadużyciom