O mnie

Doradzam, pomagam, szkolę… 

Posiadam doświadczanie i wiedzę w zakresie oferowanych usług. 

Prowadzę szkolenia, audyty, wykonuję analizy oraz doradzam i przygotowuję różnego rodzaju rozwiązania w ramach systemów compliance, przeciwdziałania nadużycim i korupcji zarówno w podmiotach prywatnych jak i instytucjach publicznych. 

Zajmuję się wdrażaniem wewnętrznych systemów do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, opracowywaniem procedur przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych.

Zakres oferowanych usług dotyczy także etyki biznesu, konfliktu interesu, czy także regulacji wewnętrznych i zasad postępowania na wypadek kontroli orgaów państwa i organów ściągania. 

Wiedzę i doświadczenie zebrałem między innymi podczas 26 lat pracy w organach ścigania w tym 10 lat pracy na stanowiskach kierowniczych w CBA związanych z analizą i edukacją antykorupcyjną. Opowiadałem za stworzenie i nadzór pionu analiz w CBA. 

Ukończyłem różnego rodzaju szkolenia zakresu analizy operacyjnej i strategicznej, które prowadzone były przez ekspertów polskich i zagranicznych z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii. 

Pracowałem w Komendzie Głównej Policji na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wywiadu Kryminalnego, gdzie m.in. współtworzyłem system analizy kryminalnej, system gromadzenia informacji analitycznej i koordynowałem realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej (pełniłem funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol). 

 

Prowadzę zajęcia dla studentów studiów podyplomowych

  • PAN w Warszawie, studia „Prawo antykorupcyjne”
  • SGH w Warszawie, studia „Audyt śledczy”
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu studia „Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)” „Wywiad gospodarczy i przeciwdziałanie inwigilacji”
  • Uniwersytet Wrocławski, studia „Oficer compliance”
  • Uczelnia Łazarskiego studia „Oficer compliance”
  • Akademia Leona Koźmińskiego, studia „Polityka Compliance w organizacji”

 

Jestem ekspertem Regional Anti-Corruption Initiative (RAI) 

 

Jestem członkiem 

  • Rady Naukowej powołanej jako organ doradczy dla programu: “Anti-Corruption Programme UN Global Compact Network Poland”
  • Stowarzyszenia Praktycy Compliance

 

Znajdziesz mnie:
na konferencjach, w mediach społecznościowych (LinkedIn, Facebook, Twitter) oraz w wielu publikacjach poświęconych compliance, sygnalistom i przeciwdziałaniu korupcji oraz nadużyciom.