Outsourcing

Bezpieczeństwo firmy - zewnętrzny doradca

BEZPIECZEŃSTWO
  • Stała identyfikacja ryzyk nadużyć i korupcji
WHISTLEBLOWING
  • Przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń o potencjalnych nadużyciach i korupcji – prowadzenie dialogu z sygnalistami
  • Opracowywanie raportów z oceną ryzyk na podstawie stałego procesu due dilligence, zgłoszeń wewnętrznych
DUE DILLIGENCE
  • Analiza biznesowa – należyta staranność w doborze i w kontaktach z dostawcami, kontrahentami – analiza informacji, danych publicznych i OSINT

Długoterminowe doradztwo

Przygotowanie i utrzymanie systemu antykorupcyjnego

Dokonywanie przeglądów wszystkich procedur zgodnie z wymogami ISO 37001:2016

Szkolenia obecnych i nowych pracowników w zakresie ryzyk nadużyć i korupcji oraz konsekwencji 

Wsparcie w zakresie szkoleń dla pracowników

Stała identyfikacja obszarów ryzyka i ocena

Ocena zgłoszeń od sygnalistów dotycząca ryzyk korupcyjnych i ocena ryzyka ew. konsekwencji

Utrzymanie systemu zarządzania antykorupcyjnego

Utrzymywanie systemu zgłaszania nieprawidłowości