Publikacje

WYTYCZNE CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ ANTYKORUPCYJNYCH (PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH DLA JST)

lipiec 2021  opis publikacjiWolters Kluwer

ŚRODKI ANTYKORUPCYJNE NA "NOWE CZASY"

sierpień 2021  opis publikacjiMagazyn Compliance 3/2021

NOWE WYMOGI DOTYCZĄCE SYGNALISTÓW - JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED KONSEKWENCJAMI?

lipiec 2021, Prawo Pracy, MUST Read Media

PRZEPISY ANTYKORUPCYJN DOTYCZCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - PRAKTYCZNY KOMENTARZ

lipiec 2021,  opis publikacjiWolters Kluwer Polska

KONFLIKT INETERSÓW JAKO JEDNO ZE ŹRÓDEŁ RYZYK KORUPCYJNYCH

lipiec 2020, Zamówienia publiczne. DORADCA

SYGNALISTA - ZAGROŻENIE CZY BEZPIECZEŃSTWO DLA ORGANIZACJI

13 stycznia 2020, Prawo pracy, MUST Read Media

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI 
Współautor: Tomasz Wypych

maj 2018, Computerworld

DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE - WYZWANIA DLA URZĘDÓW I FIRM

kwiecień 2018, Kontroler. INFO nr 11

PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZE ZGŁOSZENIEM KORUPCJI

luty 2018, Kontroler.INFO Blog

NOWE PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE - SKUTECZNY LEK NA ZAJWISKO KORUPCJI?

styczeń 2018, Magazyn Instytutu Compliance

OBLIGATORYJNE PROCEDURY ZGŁASZANIA KORUPCJI

styczeń 2018, Kontroler. INFO Blog

O CO FIRMY PYTAJĄ NA SZKOLENIACH. NORMA ISO - NOWE NARZĘDZIA ANTYKORUPCYJNE

Współautor: Anna Partyka-Opiela

14.02.2017, Dziennik Gazeta Prawna

ZAMÓWENIENIA PUBLICZNE: FAKULTATYWNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA 
Współautor: Tomasz Michalczyk

22.11.2016, Rzeczpospolita

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I DOBRZYCH PRAKTYK CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Z INNYMI KRAJAMI W OBSZARZE ZWALCZANIA KORUPCJI

2015, Materiał po V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej, CBA

KORUPCJA I ANTYKORUPCJA, WYBRANE ZAGADNIENIA I i II CZĘŚĆ

2012,,współredakcja zbiorowej pracy naukowej

SYGNALIŚCI W ORGANIZACJI. JAK SKUTECZNIE WDROYĆ SYSTEM SYGNALIZOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Współautor: Rafał Hryniewicz

styczeń 2019, MUST Read Media

ŚWIADOMOŚĆ RYZYKA KORUPCJI I ZMOWY PRZETAGOWEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Współautorzy: Maciej Wnuk, Maciej Żelewski

wrzesień 2018, Urząd Zamówień Publicznych