Szkolenia

Szkolenia, warsztaty, webinaria

COMPLIANCE

  • Przygotowywanie oficera compliance – podstawowe terminy, regulacje i dobre praktyki (m.in. w oparciu o normę ISO 19600)
SYSTEM ZARZĄDZANIA ANTYKORUPCYJNEGO
  • Wprowadzenie i utrzymanie skutecznych środków antykorupcyjnych w oparciu  normę ISO 37001:2016 (System zarządzania antykorupcyjnego)
WHISTLEBLOWING
  • System sygnalizowania w organizacji – wymogi normy ISO 37002:2021 (System zarządzania sygnalistami)
  • Sygnalista w organizacji – przygotowanie systemu zgłaszania nieprawidłowości
AUDYT ŚLEDCZY
  • Metody audytu śledczego – analiza informacji, działania śledcze i weryfikacja danych w oparciu o dostępne źródła
PROCEDURY NA WYPADEK NAGŁEJ KONTROLI
  • Wizyta funkcjonariuszy w firmie – czy jesteś gotowy? – procedury, zasady współpracy, zakres uprawnień

Postawy wobec korupcji - najczęstsze ryzyka

Ryzyka nadużyć i korupcji w organizacji – jak rozpoznać i przeciwdziałać?

“Prezent, lunch czy oferta?” źródła zachować korupcji – od czego się zaczynają

Zasady relacji z podmiotami publicznymi – co jest dozwolone a co jest zabronione

Prezenty, konflikt interesów i komunikacja – źródła niebezpiecznych relacji

“O co będą pytać na przesłuchaniu?”

III fazy etapy – przestępstwo korupcji. Zasady postępowania w przypadku ryzyka działań korupcyjnych.

Co może mnie uchronić przed odpowiedzialnością – z perspektywy organów ścigania

Jak mam się zachować, co muszę wiedzieć i jak przygotować środki antykorupcyjne w organizacji?