Whistleblowing

Sygnalista w organizacji

AUDYT

  • Posiadanych rozwiązań w zakresie zgłaszania nieprawidłowości, prowadzenia działań wyjaśniających, ocena dostosowania do dyrektywy i ich skuteczności

SZKOLENIA

  • Dla pracowników w zakresie zgłaszania nieprawidłowości, sposobu korzystania z kanałów informowania, ochrony sygnalistów
  • Dla osób zajmujących się obsługą zgłoszeń i prowadzeniem działań następczych

PRZYGOTOWANIE PROCEDUR

  • Zgłaszania nieprawidłowości dla poszczególnych kanałow zgłoszeń
  • Prowadzenia działań następczych
  • Postępowań wyjaśniających i sposobu oraz zakresu informowania organów państwa

BEZPIECZNY SYSTEM ZGŁASZANIA i ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI

  • Wdrożenie zaawansowanego systemu elektronicznego zgłaszania informacji o nieprawidłowościach firmy e-nform

ANALIZA I REKOMENDACJE

  • Analiza zgłoszeń, ocena ryzyka nieprawidłowości i ich skutków, przedstawianie raportu wraz z rekomendacjami działań dla wskazanego przedstawiciela firmy/oficera compliance/wyznaczonego członka zarządu

Przygotowanie systemu zgłaszania nieprawidłowości

Opracowanie procedur zgłaszania przypadków i podjerzeń nieprawidłowości w organizacji

Szkolenia dla pracowników z zakresu przekazywania i sposobu zgłaszania informacji

Audyty wstępne w zakresie dostosowania do dyrektywy